top of page

AGIR

SNART ER VI I GANG MED NORD-NORGES STØRSTE BÆREKRAFTSPROSJEKT

Gjennom AGIR – Arctic Green Innovation Region har Næringsarena Nord representert ved 14 næringsforeninger i Nord-Norge, UN Global Compact, NHO Arktis og NHO Nordland, gått sammen om å satse på bærekraftig næringsutvikling.

 

Prosjektet skal gjennom kompetanseheving, mobilisering og samarbeid sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med bærekraftsarbeid og det grønne skiftet. 

 Disse står bak AGIR 

Bak prosjektet står et bredt lag som strekker seg over hele Nord-Norge. Gjennom AGIR har vi samlet hele Nord-Norge, om ikke til ett rike så til felles innsats. Næringsarena Nord, NHO Nordland og NHO Arktis samler om lag 7.000 bedrifter i Nord-Norge. Nå går vi sammen for å hjelpe medlemsbedriftene med det praktiske omstillingsarbeidet. Næringsarena Nord består av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord og Kirkenes i øst.

 

Arbeidet vil kreve mye av mange og derfor er det et bredt lag som i fellesskap skal få bedriftene i gang med bærekraftsarbeidet. I tillegg til nevnte medlemsorganisasjoner skal UN Global Compact Norge, Kraft Bærekraftssenter, NORCE, Energi i Nord, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Innovasjon Norge Arktis og Nordland bidra inn i prosjektet. Og enda er det rom til flere. 

parter prosjekt

Prosjektet er støttet av

bottom of page